Beste leden, hierbij een bericht van de penningmeester:

Bij het verwerken van de contributie blijkt dat nog niet iedereen zijn/haar contributieverhoging heeft aangepast (zoals besproken tijdens de laatste algemene ledenvergadering van 21-2-2020). De contributieverhoging is ingevoerd met ingang van 1-4-2020.

Voor jeugdleden is dit €14,50 geworden en voor senioren (vanaf 14 jaar ) €27,00.

Met vriendelijke groet de penningmeester