Zoals besproken in de algemene ledenvergadering van 21-2-2020 zal er vanaf 1-4-2020 een contributieverhoging plaatsvinden voor al onze leden.

De nieuwe contributie bedraagt per 1-4-2020:

Voor jeugdleden:  €14,50 per maand

Voor junioren/senioren (vanaf 14 jaar) €27,- per maand

Het bestuur wil iedereen vriendelijk verzoeken om deze verhoging door te voeren zodat iedereen het juiste bedrag betaalt.

Taekwon!