De oorsprong van Taekwon-do

Oorsprong
Taekwondo komt oorspronkelijk uit Korea, een land met een rijke historie, dat in vroegere tijden afwisselend onder invloed heeft gestaan van China en Japan. Taekwondo is feitelijk een afspiegeling van die geschiedenis.
Taekwondo in haar huidige vorm bestaat pas sinds de Tweede Wereld oorlog. Het moderne Taekwondo is een combinatie van de diverse oud-Koreaanse gevechtssporten, het Japanse karate en Chinese Kungfu. Kenmerkend voor de oud-Koreaanse gevechtsvormen waren het veelvoudige gebruik van (vaak hoge) traptechnieken. Daardoor onderscheid het Taekwondo zich ook nu nog van de andere vechtsporten door de doorontwikkelde been- en voettechnieken.

Van vechtkunst tot moderne sport
Taekwondo wordt gerangschikt onder de Budosporten. ‘Bu’ betekent zoveel als ‘militaire zaken’, terwijl ‘Do’, dat o.a. voorkomt in Kendo, Aikido, Judo en Hapkido, staat voor ‘de weg, de methode’.
Het Budo heeft echter een voorganger waar het van is afgeleid. Namelijk Bujutsu, dat vertaald zou kunnen worden als ‘krijgskunst’. Bujutsu was een volledig militaire aangelegenheid, de gewone burgers stonden daar geheel buiten.
Na het min of meer overbodig worden van deze militaire krijgskunsten in de zeventiende eeuw, ontstond er behoefte aan een andere vorm van beoefening van de krijgskunsten. Door toepassing van allerlei regels werd het sterk op persoonsontwikkeling en echt doden gerichte Bujutsu, aangepast naar de verschillende Budosporten. Mét de daarbij behorende reglementen, wedstrijden en kampioenschappen.
Op deze manier ontstond het Budo waarbij karaktervorming, het werken aan de eigen persoon door middel van de militaire kunsten, centraal stond.
Na de Tweede Wereld oorlog veranderde, vooral onder invloed van het westen, ook weer de doelstellingen van het Budo. Het accent kwam nu nog meer te liggen op het sportieve, de ontspanning.
Ook het Taekwondo, dat in 1955 deze naam kreeg, ontkwam niet aan deze veranderingen en werd uiteindelijk in haar huidige vorm gereglementeerd.