Tenets / gedragsregels

TENETS (TAEKWON-DO JUNGSHIN)
De tenets zijn de morele waarden waar Taekwon-do beoefening op gestoeld is. Alle Taekwon-doins moeten de regels in acht nemen om verder te komen in de boefening van het Taekwon-do en de vorming van het karakter. Taekwon-do jungshin bestaan uit Guk Gi, Yom Chi, In Nae, Baekjool Boolgool en Ye Ui. Zelfbeheersing, Eerlijkheid, Volhoudendheid, Onoverwinnelijke geest en Beleefdheid.

Geboden van Taekwon-do (Taekwon-do Jungshin)
Beleefdheid – Ye Ui
Integriteit – Yom Chi
Volhoudendheid – In Nae
Zelfbeheersing – Guk Gi
Onoverwinnelijke Ziel – Baekjul Boolgool


Beleefdheid (Ye Ui)
Taekwondoka’s dienen een poging te wagen om de volgende elementen van beleefdheid uit te oefenen. Zodoende zal men zijn/haar nobele karakter kunnen opbouwen en tegelijkertijd de training te volgen op een ordentelijke wijze.
aanmoedigen van de gedachte van wederzijdse concessies
schaamte voor de eigen zonden, verachting voor die van anderen
beleefdheid jegens anderen
toejuigen van het gevoel voor recht en humaniteit
onderscheid makend tussen instructeur en student, oudere en jongere
gedrag volgens etiquette
respecteer andermans bezit
handel zaken af met gevoel voor rechtvaardigheid en oprechtheid
weerhoudendheid ten opzichte van geven en nemen in geval van twijfel


Integriteit (Yom Chi)
In Taekwon-do bedoelt men met integriteit het beoordelingsvermogen van goed en slecht, het geweten, en het schuldgevoel in het geval van foutieve handelingen.

Voorbeelden van het gebrek aan integriteit zijn:
Een instructeur die zichzelf en zijn kunst verkeerd presenteerd door een gebrek aan kennis of apathie.
De leerling die zichzelf te kijk zet door het “maken” van gebroken materiaal voor demonstraties.
Een instructeur die zijn beperkte techniek camoufleert met luxe trainingsgelegenheden en valse vleierij richting zijn studenten.
Het vragen om graduatie aan een instructeur, of het trachten het te kopen.
Het behalen van graduatie voor ego-strelende doeleinden of het gevoel van macht.
Een instructeur die zijn kunst onderwijst en toejuicht voor materialistische doeleinden.
Niet kunnen voldoen aan de daden die de woorden voorspiegelen.
Schaamte voor het vragen van advies aan ondergeschikten, jongeren of lager gegradueerden.