Reglement Taekwon-Do Vereniging Leerdam

 1. Leer de tenets/regels (Jungshin) van ITF Taekwon-do,
 • Beleefdheid Ye Ui
 • Integriteit Yom Chi
 • Doorzettingsvermogen In Nae
 • Zelfbeheersing Guk Gi
 • Ontembare geest Baukjul Boolgool.
 1. Leer de Taekwon-do eed (Sonso) van ITF Taekwon-do,
 • Ik zal de regels van Taekwon-do respecteren
 • Ik zal de instructeur en hoger gegradueerden respecteren
 • Ik zal Taekwon-do nooit misbruiken
 • Ik zal strijden voor vrijheid en gerechtigheid
 • Ik zal een bijdrage leveren aan een meer vredige wereld.
 1. Tijdens de training wordt er niet gegeten en gevloekt.
 2. Tijdens de training spreken we Nederlands met Koreaanse benamingen van de technieken.
 3. Tijdens de training zijn er geen kijkers in de zaal (ook niet vanuit de kleedkamers) behalve bij nieuwe jeugdleden, ouders mogen dan 1 of 2 keer komen kijken, zodat het jeugdlid aan de training en de groep kan wennen.
 4. Kijken kan bij examens en bij speciaal aangewezen trainingen (o.a. zgn. ouders broertje zusjes vrienden training.
 5. Aspirant-leden kunnen als kennismaking 2x kosteloos meetrainen.
 6. Het deelnemen aan een training geschiedt in een dobok (witte ITF-pak) en op blote voeten. Alleen op doktersadvies en goedkeuring van de sabum (instructeur) of boosabum(assistent-insrructeur) kan hiervan afgeweken worden.
 7. Indien een lid (herhaaldelijk) één of meer gedragsregels overtreedt volgt eerst een waarschuwing. Indien na een waarschuwing geen verbetering volgt, kan het lid worden geschorst. In het uiterste geval volgt een royement van het lidmaatschap van TVL.
 8. De dojang (trainingsruimte) wordt niet zonder toestemming van de sabum / boosabum verlaten.
 9. Het is voor een ouder van een lid of een buitenstaander niet toegestaan zich te mengen in de uitvoering van de training.
 10. Tijdens de les wordt er niet gediscussieerd over de training of enige privé-aangelegenheden. Opmerkingen/aanvullingen kunnen na de les eventueel besproken worden.
 11. Het lerarenkorps bepaalt wie er aan het halfjaarlijks examen mag meedoen.
 12. De eisen voor het examen voor een graduatie liggen vast en hierover kan niet gediscussieerd worden.
 13. De groepsapp van de vereniging is alleen bedoeld voor het verstrekken van informatie over Taekwon-do activiteiten en de deelname hieraan. Feedback of klachten dienen direct aan het bestuur gericht te worden en worden niet in de groepsapp gemeld/geplaatst.
 14. (Ouders van) leden worden geacht de inhoud van dit reglement te kennen en zich eraan te houden.
 15. Indien (ouders van) het lid dit reglement niet respecteert, is lidmaatschap van onze vereniging niet mogelijk.
 16. Wijzigingen van het reglement zijn voorbehouden.